Postacie

Eleanor Calder |24 lata|

Za­miast mówić mi że jes­tem sek­sowna, po­wiedz że jes­tem piękna. 
 A za­miast py­tać czy pójdę z Tobą do łóżka, 
spy­taj czy dam się zap­ro­wadzić na ko­niec świata.
Wte­dy od­dam ci się bez wątpienia... 


Louis Tomlinson |27 lat|
Nie mam brudnych myśli,
tylko seksowną wyobraźnięBrak komentarzy:

Prześlij komentarz